Ομοτοξικολογια

Ομοτοξικολογία

«Ανθρώπινο δηλητήριο» ή «Ανθρώπινη τοξική ουσία». Με τον όρο «Homotoxin» αναφερόμαστε σε ουσίες (ενδογενείς ή εξωγενείς) που είναι δηλητηριώδεις για τον άνθρωπο, αλλά και σε ουσίες που δε γίνονται καλά ανεκτές από τον ανθρώπινο οργανισμό.

Με βάση λοιπόν τα παραπάνω, Υγεία: σημαίνει ελευθερία από δηλητήρια και από βλάβες που προκαλούνται από αυτά, και Ασθένειες: είναι οι βιολογικές διεργασίες του οργανισμού εναντίον των δηλητηρίων (τοξινών) καθώς και η προσπάθεια του να επανορθώσει τις τοξικές βλάβες (αμυντικές αντιδράσεις του οργανισμού).

Ο οργανισμός στην άμυνα εναντίον της τοξίνης την αποβάλλει είτε με φυσιολογικό τρόπο (εκκριτική φάση) , είτε μέσω αυξημένης παθολογικής αντίδρασης (αντιδραστική φάση) π.χ. σαν πύο , είτε τις αποθηκεύει(συσσωρευτική φάση) , γεγονός που μπορεί να προκαλέσει χρόνιες παθήσεις .Στις παραπάνω φάσεις  οι τοξίνες δεν έχουν προκαλέσει βλάβες στα όργανα και τα κύτταρα.

Αν όμως έχουμε επίδραση ιδιαίτερα ισχυρών τοξινών ή όταν οι βιολογικοί μηχανισμοί αποβολής δηλητηρίων εμποδίζονται ή καταστέλλονται τότε προκαλούνται  βλάβες στις ενδοκυττάριες δομές (απαναδηλητηριάσεις). Αυτό εξηγεί και την εμφάνιση μιας νέας (επακόλουθης) ασθένειας. Αυτή η μετάπτωση μίας ασθένειας σε μια άλλη ονομάζεται  αναπληρωματικό (ή εναλλακτικά) φαινόμενο.

Η καταστολή ασθενειών είναι ιδιαίτερη συνυφασμένη με κινδύνους, κατάσταση που μπορεί να αποφευχθεί με αποκλειστική χορήγηση αλλοπαθητικών φαρμάκων (= φάρμακα στραμμένα εναντίον της πάθησης) δημιουργείται βιολογικά δυσμενής πορεία, κατά τη χορήγηση βιολογικών φαρμάκων έχουμε βιολογικά ευμενή πορεία, γιατί τα ομοιοπαθητικά φάρμακα δίνουν στον άρρωστο οργανισμό ένα εύστοχο κτύπημα για να αναπτύξει τις δικές του θεραπευτικές δυνάμεις και μέσω αυτών να αποκαταστήσει τη διαταραγμένη ισορροπία.​