Κεφαλαλγια

Κεφαλαλγία

Ο πονοκέφαλος ή κεφαλαλγία όπως αποκαλείται ιατρικά, είναι μια πολύ συχνή επώδυνη κατάσταση, που εκδηλώνεται σε ανθρώπους όλων των ηλικιών.

Ανάλογα με την διάρκεια, την εντόπιση και το ρυθμό εμφάνισης υπάρχουν πολλοί τύποι κεφαλαλγίας, μεταξύ των οπίων είναι:

 • Ημικρανία
 • Κεφαλαλγία τάσεως
 • Αθροιστική κεφαλαλγία
 • Χρόνια καθημερινή κεφαλαλγία

Οι πιο συνηθισμένοι παράγοντες για την εμφάνιση Κεφαλαλγίας είναι:

 • Άγχος
 • Έντονος φωτισμός
 • Δυνατός θόρυβος ορμονικές αλλαγές
 • Υπερβολική κούραση
 • Έντονη σωματική δραστηριότητα
 • Ανεπαρκής ή υπερβολικός ύπνος
 • Κακές συνήθεις διατροφής
 • Ορισμένες τροφές
 • Μεταβολές καιρικών συνθηκών
 • Χρήση οινοπνευματωδών ποτών
 • Κατάχρηση καπνού
 • Ορισμένα φάρμακα (αναλγητικά, αντισυλληπτικά)

Σήμερα υπάρχει αποτελεσματική φαρμακευτική και μη φαρμακευτική αντιμετώπιση, ενώ στο ιατρείο μας ανάλογα με την περίπτωση σχεδιάζονται εξατομικευμένα προγράμματα θεραπείας.