Αγγειακα Εγκεφαλικα Επεισοδια

Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια

Τα Αγγειακά Εγκεφαλικά Επεισόδια αποτελούν ένα συχνό και σημαντικό πρόβλημα υγείας, καθώς αποτελούν την τρίτη σε συχνότητα αιτία θανάτου  και μια από τις πιο συνηθισμένες αιτίες αναπηρίας .(πολλές φορές βαριές)

Τα τελευταία χρόνια υπάρχουν τρία μείζονα πεδία σημαντικής προόδου στο θέμα αυτό:

  1. υπάρχουν πια διαθέσιμες μέθοδοι προλήψεως των Α.Ε.Ε.
  2. οι σύγχρονες διαγνωστικές μέθοδοι επιτρέπουν ταχεία διάγνωση ισχαιμικών και αιμορραγικών επεισοδίων και
  3. υπάρχουν τρόποι θεραπείας που είναι αποτελεσματική στην μείωση των θανάτων και την ελάττωση της συχνότητας και βαρύτητας των αναπηριών.

Η έγκαιρη διάγνωση και η άμεση αντιμετώπιση καθορίζουν σε σημαντικό βαθμό την έκβαση.

Ασφαλώς, δεν πρέπει να διαφεύγει η ιδιαίτερη σημασία που έχει η πρόληψη των Α.Ε.Ε.

Έχει πλέον τεκμηριωθεί η δράση μεγάλου αριθμού παραγόντων κινδύνου για τους οποίους είναι δυνατόν  να ληφθούν σχετικά απλά και ιδιαίτερα αποτελεσματικά μέτρα πρόληψης.